.:: پایگاه جامع انتخاباتی ایران ::..:: صفحه اصلي ::.

پایگاه جامع انتخابات ایران، رسانه ای است برای تمام انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف سیاسی، صنفی و تخصصی برگزار می شود. این رسانه تلاش دارد با اطلاع رسانی جامع و سریع امکانی را برای همگان فراهم سازد که انتخاب های دقیق تری به ویژه در موضوعات مهمی چون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا داشته باشند. همچنین در اهداف و ماموریت هایی که برای این پایگاه اطلاع رسانی - خبری تعریف شده است توجه خاصی به انتخاب های مهم تخصصی و صنفی در همه حوزه ها شده است تا با افزایش شفافیت در معرفی افراد و گروه های رقیب به بهترین انتخاب ها کمک کند.